6 Απριλίου 2009

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
μια από τις προτάσεις που έτυχε κοινής αποδοχής από το σύνολο των παρευρισκομένων στην Πανελλαδική μας συνάντηση στις 8 Μαρτίου ήταν η σχετική με το ωράριό μας και την κατοχύρωσή του.
Προτάθηκε• Να νομοθετηθεί ωράριο Νηπιαγωγών το οποίο να είναι σύμφωνο με το ισχύον στην υπόλοιπη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση• Να κατατεθεί σχέδιο νόμου που θα έχει τις υπογραφές συναδέλφων για να λειτουργήσει ως μέσο πίεσης προς το Υπουργείο. Για την προώθησή του πιστεύουμε πως η ΔΟΕ πρέπει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
Την πρόταση νόμου μπορείτε να τη δείτε στο σύνδεσμο.

Η ανάγκη της στήριξης από όλες/ους μας είναι αναμφισβήτητη και η συμβολή μας αυτονόητη.
Διεκδικούμε την κατοχύρωση του ωραρίου μας συνυπογράφοντας την πρόταση νόμου προς το ΥΠΕΠΘ και προωθούμε το ζήτημά μας σε άλλους συναδέλφους που δεν έχουν ακόμα ενημερωθεί και προς τους συλλόγους μας.
Επιχειρούμε την συγκέντρωση υπογραφών με ηλεκτρονικό τρόπο ώστε να επιταχυνθεί και να απλοποιηθεί η διαδικασία.
"Μπείτε" στην ιστοσελίδα της συγκέντρωσης υπογραφών και υπογράψτε

Δεν υπάρχουν σχόλια: