1 Απριλίου 2009

Όλοι-ες στην Γενική Απεργία 2 Απρίλη

Επιπλέον εισφορές και την παρακράτηση μισού μισθού αποφάσισε η διοίκηση του Ταμείου που έχει καταληστευτεί από την πολιτική όλων των κυβερνήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιου του ΤΠΔΥ αποφάσισε χτες τα εξής:

· Την επιβολή έκτακτης εισφοράς, η οποία θα προέλθει από την παρακράτηση του 50% ενός βασικού μισθού όλων των δημόσιων υπαλλήλων. Η παρακράτηση θα πραγματοποιηθεί σε δόσεις για χρονική περίοδο δύο έως τριών ετών. Δηλαδή θα πληρώσει ο καθένας μας 550 έως 600.

· Την επιβολή επιπλέον εισφοράς 2% στα επιδόματα όλων των δημόσιων υπαλλήλων, από τα οποία μέχρι σήμερα δεν παρακρατούνται εισφορές.

Στο Δελτίο Τ'ύπου του ΤΠΔΥ με την πρότασή του για τα μέτρα "στήριξης" του Ταμείου που ανακοίνωσε, προσέξτε την προτελευταία παράγραφο , ό που αναφέρει ότι η ΑΔΕΔΥ και το ΠΑΣΟΚ είχαν συμφωνήσει στα ίδια μέτρα από το 2002.!!!!!!!!!!
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα 1/4/09

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. του Τ.Π.Δ.Υ συνήλθε σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις για να συζητήσει το σοβαρό θέμα της βιωσιμότητας του Ταμείου, κάτω από την πίεση της αναμονής 15.800 αιτήσεων για απονομή εφάπαξ βοηθήματος.

1.Κατ΄αρχήν συζητήθηκαν οι λόγοι που συνέβαλαν στη σημερινή οικονομική κατάσταση του Ταμείου , οι βασικότεροι των οποίων είναι:

α. Η μεγάλη αύξηση του αριθμού συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Β. Η μείωση των εσόδων του λόγω μείωσης του αριθμού των προσλήψεων και

γ. Οι παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, κυρίως από το 1984 έως το 1995, με τις οποίες δόθηκε το δικαίωμα εξαγοράς χρόνου ασφάλισης με ελάχιστες εισφορές σε μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων , επιβάρυναν τα οικονομικά του Ταμείου με ποσό 646.129.126,924 €.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έναντι του παραπάνω ποσού των επιβαρύνσεων δόθηκε Κρατική επιχορήγηση στο Ταμείο ύψους 13.637.000 € από το 1973 έως το 1994.

2.Μεταξύ των διαφόρων προτάσεων που συζητήθηκαν στο ΔΣ ήταν:

α. Η άμεση ταμειακή αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων και

β. η μακροχρόνια διασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

Στην τελευταία συνεδρίαση το ΔΣ οριστικοποίησε τις θέσεις του Μεταξύ των μέτρων που προτάθηκαν είναι και τα εξής:

Α. Άμεση οικονομική ενίσχυση του Ταμείου με 150.000.000 ευρώ ώστε να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις μέχρι 31/12/2009 και με 50.000.000 ευρώ επιπλέον ώστε να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις μέχρι 31/3/2010.

Β. Να θεσμοθετηθεί παρακράτηση ως δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο το ½ ενός μηνιαίου ασφαλίσιμου μισθού (βασικός - χρονοεπίδομα). Η παρακράτηση να γίνει σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, περίπου 12-15 ευρώ το μήνα, και να ισχύσει για όλους τους ασφαλισμένους του Ταμείου.

Παρόμοιες διατάξεις και για ένα μηνιαίο μισθό ισχύουν και στα λοιπά ταμεία του Δημοσίου. (ΤΕΑΔΥ, Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, ΤΕΑΠΟΚΑ) .

Η ρύθμιση για εγγραφή έχει προταθεί για νομοθετική ρύθμιση στο Υπουργείο πολλές φορές στο παρελθόν από το Δ.Σ. του Ταμείου. Την είχε δε υιοθετήσει και το Δ.Σ. της ΑΔΕΔΥ από τον 7ο του 2002. (Υπάρχει σχετικό υπόμνημα της ΑΔΕΔΥ προς τον τότε Υπουργό κ. Ρέππα).

3. Τέλος, επισημαίνεται, ότι οι παραπάνω προτάσεις του Δ.Σ. μαζί με άλλες, θα διαβιβαστούν στο εποπτεύον Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας το οποίο είναι και το αποκλειστικά αρμόδιο να τις αξιολογήσει και να αποφασίσει σχετικά.

Ο Πρόεδρος

Γεράσιμος Θωμόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: