30 Απριλίου 2008

Α΄ 10ήμερο του Μαΐου οι αιτήσεις αναπληρωτών – ωρομισθίων για τη νέα σχολική χρονιά 2008/09

Το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΕΠΘ για την διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2008/09 είναι το παρακάτω:

Από 5/5 μέχρι 10/5 υποβολή αιτήσεων αναπληρωτών – ωρομισθιών.

- 16/6 λήξη συμβάσεων ωρομισθιών.

- Από 16/6 μέχρι 4/7 καταχώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών – ωρομισθιών.

- Από 7/7 μέχρι 10/7 σύνταξη και ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αναπληρωτών – ωρομισθιών.

- Από 11/7 μέχρι 15/7 υποβολή ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα.

- Από 16/7 μέχρι 18/7 οριστικοποίηση και κύρωση πινάκων αναπληρωτών – ωρομισθιών.

Για τις προσλήψεις αναπληρωτών, προβλέπονται τα εξής:

- Από 1/8 μέχρι 5/8 αποστολή λειτουργικών κενών, διά των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο ΥΠΕΠΘ.

- 20/8 προσλήψεις αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

- 1/9 παρουσίαση αναπληρωτών.

- Από 2/9 μέχρι 9/9 επιμόρφωση αναπληρωτών.

- Από 1/9 μέχρι 5/9 επικαιροποίηση των λειτουργικών κενών, διά των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

πηγή: http://www.alfavita.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: