17 Σεπτεμβρίου 2008

Η προσχολική αγωγή στο στόχαστρο της Κυβέρνησης……ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΩΡΑ 13.ΟΟ

Δύο χρόνια μετά την ηρωική απεργία των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είχε ως αποτέλεσμα την καθιέρωση της μονοετούς προσχολικής αγωγής, σοβαρότατες αλλαγές συντελέστηκαν στο χώρο των νηπιαγωγών. Η Κυβέρνηση βαθαίνει την αντιεκπαιδευτική της πολιτική και χρησιμοποιεί τις αλλαγές αυτές ως μέσο για την προώθηση της αποκέντρωσης και ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης συνολικά. Συγκεκριμένα:

 Με βάση την τροπολογία του ν. 3577/06, άρθρο 32, και με τη δικαιολογία της έλλειψης κτιρίων – νηπιαγωγείων δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους και στους Ιδιώτες να λειτουργούν νηπιαγωγεία στους χώρους των παιδικών σταθμών.

 Το σχολικό έτος 2006-07 με τα στοιχεία του ΚΕΕ 62.000 παιδιά (43.000 προνήπια + 19.000 νήπια) βρίσκονταν εκτός των δημόσιων νηπιαγωγείων. Την περσινή χρονιά για να καλυφθούν όλα αυτά τα παιδιά δημιουργήθηκαν σε όλη τη χώρα μόλις 92 παραρτήματα!!

 Τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία και οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί το 2006 αύξησαν την πελατεία τους από 4.448 σε 35.000 παιδιά με βάση τα στοιχεία της ΟΙΕΛΕ. Οι γονείς προκειμένου να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους νηπιαγωγείο έβαλαν ξανά βαθιά το χέρι στην τσέπη.

 Λόγω των τραγικών ελλείψεων σε κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή (ακατάλληλα κτίρια, ενοικιαζόμενα δωμάτια-γραφεία-καταστήματα, υποχρηματοδότηση κλπ) τα τμήματα ειδικά στις με-γάλες πόλεις ήταν 25άρια ή και υπεράριθμα με ό,τι σημαίνει αυτό για τη λειτουργία τους.

 Αυξήθηκε, για τρίτη κατά σειρά φορά τα τελευταία 10 χρόνια, το ωράριο λειτουργίας των νη-πιαγωγείων. Αυτό σημαίνει πως το παιδί του κλασικού νηπιαγωγείου θα έχει 20 λεπτά περισσότερο χρόνο από τα παιδιά της Α΄ και Β΄ Δημοτικού. Ενώ για τα παιδιά του ολοήμερου ο χρόνος παραμονής γίνεται 9 συνεχόμενες ώρες για να εμπεδώσουν από αυτή την τόσο τρυφερή ηλικία τι σημαίνει εργασιακό ωράριο στον σύγχρονο εργασιακό μεσαίωνα που όλοι μας ζούμε.

 Με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα το νηπιαγωγείο χάνει το δικό του αυτόνομο ρόλο και ουσια-στικά μετατρέπεται σε μια «μικρή» Α΄Δημοτικού.

Κάθε συνάδελφος/ισσα κατανοεί ότι τα ζητήματα των νηπιαγωγείων είναι η κερκόπορτα για την αποδόμηση της ενιαίας, δημόσιας, δωρεάν εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα της. Για το λόγο αυτό η επίθεση δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη από το εκπαιδευτικό κίνημα. Όπως παλιότερα (επί ΠΑ-ΣΟΚ, υπουργός Γ. Παπανδρέου) αποτρέψαμε το πέρασμα των σχολείων στους Δήμους έτσι και σή-μερα δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, ειδικότητες, γονείς ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα πρέπει να ανατρέψουμε την πολιτική που ιδιωτικοποιεί και υποβαθμίζει κομμάτι κομμάτι την εκπαίδευση.

ΩΣ ΕΔΩ!!

Οι νηπιαγωγοί και το εκπαιδευτικό κίνημα δε θα επιτρέψουμε αυτές τις εξελίξεις!!
Για τα νηπιαγωγεία διεκδικούμε :
 Μείωση του ωραρίου εργασίας στα πλαίσια της Β’ βάθμιας και άμεσα εξίσωση του ωραρίου των νηπιαγωγών με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της Α’ βάθμιας με βάση τα χρόνια υπηρεσίας. Όχι στην επέκταση του ωραρίου των νηπιαγωγείων.
 •Να καταργηθούν οι ν. 2218 – 2240 για τη αποκέντρωση. Κατάργηση τώρα της αντιδραστικής τροπολογίας για τα νηπιαγωγεία και ανάκληση της εγκυκλίου Φ32/190/81670/Γ1/20-07-07 που αυξάνει το ωράριο των νηπιαγωγών. Αντίσταση σε κάθε σχέδιο που προωθεί την ιδιωτικοποίηση – αποκέντρωση, την υπαγωγή των σχολείων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
 •2χρονο υποχρεωτικό Δημόσιο Νηπιαγωγείο, Ενιαίο 12χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο για όλους.
 •Άμεσοι και μαζικοί διορισμοί νηπιαγωγών, για να καλυφθούν οι ανάγκες της 2χρονης υπο-χρεωτικής προσχολικής αγωγής με βάση το χρόνο λήψης πτυχίου. Μείωση των μαθητών σε 1/15 για το νηπιαγωγείο και 1/20 για το δημοτικό
 Ούτε ένα προνήπιο, ούτε ένα νήπιο να μη μείνει εκτός δημόσιου νηπιαγωγείου! Να μην α-φαιρεθεί από κανέναν το δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια εκπαίδευση. Να καλυφθούν όλες οι εκ-παιδευτικές ανάγκες όλων των παιδιών (4-6) για: εκπαίδευση, ασφάλεια, κατάλληλα και επαρκή κτί-ρια, εξοπλισμό, εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικό προσωπικό, πρώιμη παρέμβαση για παιδιά με ει-δικές ή μαθησιακές δυσκολίες και για αλλόγλωσσα κα αλλόθρησκα παιδιά.. Άμεσα χρηματοδότηση των νέων τμημάτων ολοημέρων με το ποσό που δίνεται στα νεοϊδρυθέντα ολοήμερα νηπιαγωγεία.
 Να ιδρυθούν νέα νηπιαγωγεία και να γίνουν οι απαραίτητοι διορισμοί νηπιαγωγών και να υπάρξει αύξηση των οργανικών θέσεων.
 Να καταργηθεί ο Νόμος που αφορά στη «Δημιουργία φορέα διαχείρισης ολοκληρωμένων προγραμμάτων δια βίου μάθησης» (ν. 3577/06), ο οποίος εκχωρεί κομμάτια του δημόσιου νηπιαγω-γείου σε Δήμους και ιδιώτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: